การบริหารยื่นทรัพย์สินที่กำลังเติบโต

 

เมื่อคุณได้ยื่นข้อเสนอเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และกำลังรอที่จะปิดเอสโครว์คุณอาจต้องการเริ่มมองหาผู้จัดการทรัพย์สินเพื่อจัดการอสังหาริมทรัพย์อย่างมืออาชีพ ที่ปรึกษาการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของคุณควรนำเสนอบริษัทในท้องถิ่น 2 หรือ 3 บริษัทโดยแต่ละบริษัทมีข้อเสนอของตนเอง งานของคุณคือการตัดสินใจว่าคุณจะจ้างบริษัทยื่นทรัพย์สินใด ผู้จัดการยื่นทรัพย์สินจะเป็นจุดติดต่อหลักระหว่างคุณในฐานะเจ้าของบ้านและผู้เช่างานหลักของเธอคือ

ยื่นทรัพย์สินและการชำระเงินอื่น ๆ จากผู้เช่าของคุณ

โดยทั่วไปจะทำได้ง่ายจนกว่าผู้เช่าจะไม่ส่งเช็คค่าเช่า ผู้จัดการยื่นทรัพย์สินที่ดีจะทำให้ผู้เช่าจ่ายค่าเช่าในขณะที่หมัดจะโยนลิงบนหลังของคุณ จ้างจ่ายและดูแลบุคลากรในการบำรุงรักษาซ่อมแซมและดำเนินการในยื่นทรัพย์สินเช่นการกำจัดขยะการทำความสะอาดหน้าต่างและการจัดสวน มิฉะนั้นสถานที่ให้บริการจะสูญเสียการอุทธรณ์และลูกค้าจะไม่สนับสนุนธุรกิจของผู้เช่าของคุณ ผู้เช่าไม่สามารถต่อสัญญาเช่าได้ ด้วยเหตุนี้คุณอาจไม่ทราบถึงกระแสเงินสดที่คาดไว้

ผู้จัดการทรัพย์สินที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาทรัพย์สินของคุณให้มีค่าเช่าในตลาดสูงสุดผู้เช่ามีความสุขและช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน ก่อนที่จะเลือกบริษัทจัดการยื่นทรัพย์สินคุณอาจต้องการ สัมภาษณ์บริษัทโดยเน้นถึงวิธีที่บริษัทจัดการและแก้ไขปัญหาเช่นการชำระเงินล่าช้า คุยกับคนที่จะจัดการยื่นทรัพย์สินวันต่อวันเพราะนี่อาจเป็นคนละคนกับคนที่เซ็นสัญญาจัดการทรัพย์สิน คุณต้องการคนที่มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ดีเพื่อจัดการกับผู้เช่าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยปกติบริษัทจัดการทรัพย์สินต้องการสัญญาอย่างน้อยหนึ่งปี

สัญญาควรระบุหน้าที่ของผู้จัดการยื่นทรัพย์สินค่าตอบแทน

สิ่งที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าของบ้าน คุณจะต้องจ่ายเงินให้คนอื่นเพื่อจัดการและเช่าทรัพย์สิน คุณอาจมีบริษัทหนึ่งในการจัดการทรัพย์สินและบริษัทอื่นเพื่อเช่าอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตามควรทำงานกับบริษัทเดียวที่ดูแลทั้งการจัดการและการเช่าเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เมื่อผู้เช่าจ่ายล่าช้าผู้เช่ามักจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมล่าช้า ผู้จัดการทรัพย์สินได้รับอนุญาตให้เก็บค่าธรรมเนียมนี้เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเก็บค่าเช่า

ในช่วงสองสามเดือนแรกคุณและผู้จัดการยื่นทรัพย์สินคนใหม่ควรสื่อสารกันบ่อยๆเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น คุณควรให้คำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นอีเมลถึงผู้จัดการทรัพย์สินของคุณและเก็บบันทึกการติดต่อทั้งหมดของคุณ หากผู้จัดการทรัพย์สินไม่ทำตามที่คุณแนะนำคุณอาจอ้างถึงบันทึกของคุณและลดข้อพิพาทให้น้อยที่สุด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.aberthailand.com/thainotice

Comments are closed.