Fire pump และการรวมกันของกลไกการถ่ายเทพลังงาน

 

การสูบของเหลวเกือบจะเป็นสากลในกระบวนการทางเคมีและปิโตรเคมี วัสดุที่แตกต่างกันจำนวนมากที่กำลังดำเนินการต้องให้ความสนใจอย่างใกล้ชิด Fire pump กับการเลือกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างชิ้นส่วนปั๊มต่างๆ การซีลเพลา และระบบไฮดรอลิกส์ของปัญหาแต่ละอย่าง มีการพัฒนาเครื่องสูบน้ำหลายประเภทเพื่อตอบสนองเงื่อนไขพิเศษต่างๆ Fire pump ที่พบในระบบโรงงานเคมี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่สามารถพูดถึงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดได้ การละเว้นบางส่วน

ไม่ได้หมายความว่าอาจไม่เหมาะสำหรับการให้บริการ Fire pump โดยทั่วไป ผู้ผลิตแนะนำการเลือกปั๊มขั้นสุดท้ายและรายละเอียดประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยวิศวกรออกแบบกระบวนการปั๊มเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางกายภาพที่ใช้ในการส่งของเหลวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งผ่านท่อร้อยสาย Fire pump ตลอดหลายปีที่ผ่านมา การออกแบบปั๊มจำนวนมากได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันข้อกำหนดพื้นฐาน

มาตรฐานเหล่านี้จะได้รับการปรับปรุงและแก้ไข มาตรฐานปั๊มทั่วไปปั๊มดิส

ในการกำหนดการใช้งาน ได้แก่ แรงดันดูดและแรงดันส่ง Fire pump การสูญเสียแรงดันในการส่ง และอัตราการไหล ข้อกำหนดพิเศษอาจมีอยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา นิวเคลียร์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่กำหนดข้อกำหนดในการเลือกวัสดุของปั๊ม วิธีการหลักในการถ่ายโอนพลังงานไปยังของเหลวที่ทำให้เกิดการไหล Fire pump ได้แก่ แรงโน้มถ่วง Fire pump การกระจัด แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง แรงแม่เหล็กไฟฟ้า การถ่ายโอนโมเมนตัม Fire pump แรงกระตุ้นทางกล และการรวมกันของกลไกการถ่ายเทพลังงานเหล่านี้ แรงโน้มถ่วง

และแรงเหวี่ยงเป็นกลไกการถ่ายเทพลังงานที่ใช้บ่อยที่สุดการออกแบบเครื่องสูบน้ำได้มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ จากประสบการณ์ในการใช้งาน จึงมีมาตรฐานมากมายเกิดขึ้น ในขณะที่โครงการพิเศษและสถานการณ์การใช้งานใหม่สำหรับปั๊มพัฒนา มาตรฐานเหล่านี้ Fire pump จะได้รับการปรับปรุงและแก้ไข มาตรฐานปั๊มทั่วไปปั๊มดิสเพลสเมนต์เชิงบวกมีทั้งแบบลูกสูบหรือแบบหมุน ปั๊มลูกสูบ Fire pump ได้แก่ ลูกสูบ ลูกสูบ และไดอะแฟรม ปั๊มโรตารี ได้แก่ กลีบเดี่ยว หลายกลีบ ใบพัดโรตารี่ ช่องคืบหน้า และประเภทเกียร์ ปั๊มดิสเพลสเมนต์

ความจุสูงมากที่หัวต่ำปั๊มรีเจนเนอเรเตอร์เทอร์ไบน์ใช้สำหรับบริการ

ที่เป็นบวกทำงานโดยมีความจุคงที่โดยประมาณเมื่อเทียบกับรูปแบบต่างๆ ของส่วนหัวที่กว้าง Fire pump ดังนั้นจึงมักได้รับการติดตั้งไว้สำหรับบริการที่ต้องใช้ส่วนหัวสูงที่ความจุปานกลาง การใช้งานพิเศษของปั๊มลูกสูบขนาดเล็กในโรงงานแปรรูปก๊าซคือการฉีดของเหลว เช่น เมทานอลและสารยับยั้งการกัดกร่อน fire pump system เข้าสู่กระแสกระบวนการ ซึ่งต้องการคุณลักษณะด้านความจุคงที่ของพวกมันปั๊มไหลตามแนวแกนใช้สำหรับบริการที่ต้องการ

Fire pump ความจุสูงมากที่หัวต่ำปั๊มรีเจนเนอเรเตอร์เทอร์ไบน์ใช้สำหรับบริการที่ต้องการความจุขนาดเล็กที่หัวสูง อีเจ็คเตอร์ถูกใช้เพื่อหลีกเลี่ยงต้นทุนเงินทุนในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ Fire pump เมื่อมีของเหลวเคลื่อนที่ที่เหมาะสม ซึ่งมักใช้ไอน้ำและมักจะเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่ำ ปั๊มประเภทนี้มักใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปแก๊สเพื่อให้การจัดเรตติ้งของปั๊มหอยโข่งที่ดีและทั่วถึงอย่างเหมาะสม อย่างน้อยผู้ออกแบบระบบโรงงานควรทำสิ่งต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

Comments are closed.