ประโยชน์ของโคมไฟถนน

เทคโนโลยี โคมไฟถนนกำลังได้รับความนิยมอย่างมากเมื่อใช้เป็นโคมไฟถนนเป็นที่นิยมด้วยเหตุผลหลายประการ ประโยชน์หลักประการหนึ่งคือความครอบคลุมที่กว้างขึ้นของเอาต์พุตลูเมน ด้วยการปรับปรุงความสม่ำเสมอของเอาต์พุต ทำให้มีพื้นที่เหลืออยู่ในความมืดน้อยลง ซึ่งจำเป็นสำหรับความปลอดภัยรอบด้านและความคมชัดของภาพ ต่อไปนี้คือประโยชน์หลายประการของการใช้โคมไฟถนนเหตุผลที่ดีในการเปลี่ยนไฟถนนแบบดั้งเดิม

ด้วยทางเลือกโคมไฟถนนก็เพราะพวกมันค่อนข้าง

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโคมไฟถนน ใช้ไฟฟ้าน้อยลงมากในการทำงาน และประหยัดพลังงานเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ มีความสามารถในการใช้พลังงานเพียง 15% ของพลังงานที่จำเป็นสำหรับหลอดไส้แบบดั้งเดิม นอกจากนี้ โคมไฟถนนยังปล่อยความสว่างได้สูงสุด 80 ลูเมนต่อวัตต์ ซึ่งสูงกว่า 58 ต่อวัตต์สำหรับไฟถนนมาตรฐานอย่างเห็นได้ชัด โคมไฟถนนไม่ได้ผลิตโดยใช้หลอดอาร์คซึ่งโดยทั่วไปจะใช้กับหลอด

ความต้านทานมากกว่าเพื่อให้บริการในระยะยาว นอกจากนี้ยังมีโอกาสน้อยที่จะแตกหักเมื่อถูกจัดการโคมไฟถนนมีข้อดีคือมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมาก ซึ่งอาจมีอายุถึง 12-15 ปี หรือมากถึง 100,000 ชั่วโมง ไฟเหล่านี้ไม่รวมถึงประเภทของเส้นใยที่ไหม้หลังจากระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้ โคมไฟถนนยังปราศจากสารปรอท ตะกั่ว หรือสารเคมีที่เป็นพิษอื่นๆ ซึ่งพบได้ทั่วไปในหลอดไอปรอทและหลอดโซเดียมความดันสูง 

เนื่องจากวงจรชีวิตที่ยาวนานของไฟเหล่านี้

จึงมีความจำเป็นในการบำรุงรักษาทั่วไปน้อยกว่ามาก ไฟประเภทนี้ใช้งานได้จริงมากที่สุดในสถานที่ที่เปลี่ยนหลอดไฟได้ยาก ไม่สะดวก หรือมีราคาแพง แม้ว่าการใช้โคมไฟถนนเหล่านี้มีประโยชน์มากมาย แต่ก็มีข้อเสียอยู่สองประการเช่นกัน ประเด็นหนึ่งที่น่าสังเกตตั้งแต่เริ่มแรกคือค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่สูง ไฟเหล่านี้จำนวนมากมีราคาสูงกว่าไฟแบบดั้งเดิมมากกว่าสองเท่า นอกจากนี้ ประเภทของแสงโดยทั่วไปจะจำกัดเฉพาะแสงที่มีทิศทางเท่านั้น

ดังนั้นจึงมีประสิทธิภาพน้อยกว่าในการให้แสงทรงกลมที่เปล่งออกมาในทุกทิศทาง ด้วยเหตุนี้ไฟจึงใช้งานได้จริงมากกว่าสำหรับไฟถนนที่หันไปทางด้านหน้าหรือแบบแขวน ไม่ใช่รูปแบบโคม จำนวนไฟถนนที่มากขึ้นหมายถึงพลังงานที่ต้องใช้ในการส่องสว่างมากขึ้น หลอดโซเดียมและปรอทกินไฟมาก การใช้พลังงานของแสงประเภทนี้เกินระดับที่ต้องการ นักวิทยาศาสตร์เริ่มมองหาตัวเลือกที่ประหยัดพลังงาน หลังจากการวิจัยหลายครั้ง โคมไฟถนนกลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ไม่เพียงแต่ใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดโซเดียมหรือหลอดปรอททั่วไปมากเท่านั้น

This entry was posted in สินค้า. Bookmark the permalink.

Comments are closed.