ปิดงบการเงินสำหรับธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมาก

สำหรับธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมาก การเก็บบันทึกอาจเป็นฝันร้าย ยิ่งไปกว่านั้นปิดงบการเงิน อาจเป็นเมื่อจำเป็นต้องมีงบการเงินและมีข้อมูลจำกัด ธุรกิจขนาดเล็กถูกบังคับโดยกฎหมายภาษีและการธนาคารให้จัดทำงบการเงินตามคำขอ ปิดงบการเงินดังนั้นจึงไม่มีทางหนีจากการจัดทำงบการเงินได้งบการเงินนั้นขึ้นอยู่กับบันทึกที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการทำบัญชีและระบบบัญชีจึงมีความจำเป็น ผู้ทำบัญชีและนักบัญชีที่เสนอบริการนั้นไม่ได้

ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ปิดงบการเงินได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามากถึง 25% ถึง 30% ของธุรกิจขนาดเล็กยังคงไม่ใช้บริการบัญชีที่มีอยู่ในตลาดบันทึกอย่างสม่ำเสมอจะไม่สมบูรณ์ในธุรกิจดังกล่าว ปิดงบการเงินวิธีการที่สร้างสรรค์ เช่น วิธีการที่ใช้ในการบัญชีทางนิติวิทยาศาสตร์หรือการตรวจสอบภายใน จะต้องถูกบังคับใช้เพื่อสร้างบันทึกของธุรกิจใหม่

หักยอดคงเหลือของลูกหนี้ที่เปิด การชำระเงิน ลูกหนี้ที่ปิด ลูกหนี้ที่เปิด

เป็นงานที่ลำบากแต่สามารถกลายเป็นสิ่งที่เติมเต็มได้เมื่อภาพที่ชัดเจนของสถานะที่แท้จริงของธุรกิจปรากฏขึ้นขั้นตอนค้นหาข้อมูลทั้งหมดของธุรกิจ เอกสารหลักฐานการขาย การซื้อ ใบแจ้งยอดธนาคารปิดงบการเงิน สัญญา บันทึก และจดหมายโต้ตอบตรวจสอบว่ามีระบบการบันทึกธุรกรรมหรือไม่ตรวจสอบว่ามีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบแมนนวลในการบันทึกข้อมูลตอนนี้ความสนุกเริ่มต้นขึ้นการเปิดและปิดลูกหนี้ เจ้าหนี้ และยอดคงเหลือในธนาคารจะถูกแยกออก ปิดงบการเงินไม่น่าจะยากเกินไป เนื่องจากเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กทุกคนทราบดีว่าตนเองมีหนี้ค้างชำระอยู่เท่าไร

ปิดงบการเงินลูกหนี้และค้างชำระอยู่กี่รายการเจ้าหนี้และแน่นอนว่ามีเงินอยู่ในธนาคารเท่าไรโดยการเพิ่มยอดปิดบัญชีของลูกหนี้ และเงินฝากและการชำระเงินของลูกหนี้ที่ตรวจสอบแล้ว และหักยอดคงเหลือของลูกหนี้ที่เปิด ปิดงบการเงินการชำระเงิน ลูกหนี้ที่ปิด ลูกหนี้ที่เปิดจะกำหนดระยะเวลาการขายเครดิตในทำนองเดียวกันยอดคงเหลือของเจ้าหนี้จะถูกใช้เพื่อกำหนดการซื้อเครดิตใบแจ้งยอดจากธนาคารจะได้รับการประเมินเพื่อพิจารณาการขายเงินสดและการซื้อเงินสด

โดยแยกการซื้อสินทรัพย์เงินสดออกจากค่าใช้จ่ายปกติ สินทรัพย์ทั้งหมด

ใบแจ้งหนี้เงินสดและบิลจะถูกตรวจสอบและเพิ่มไปยังการขายและการซื้อค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะถูกตรวจสอบโดยการจัดตารางบิล มีการตรวจสอบเงินเดือน หากขาดเวลา การตรวจสอบเงินเดือน ค่าเช่า และรายการที่เกิดขึ้นซ้ำๆ หนึ่งเดือนก็เพียงพอแล้ว เพียงตรวจสอบอีกครั้งว่าไม่มีการเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มขึ้นในระหว่างงวด รับปิดงบการเงินการยืนยันหนึ่งเดือนคูณด้วยจำนวนเดือนจะเท่ากับค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับปี สรุปงบกำไรขาดทุนได้แล้วสามารถตรวจสอบรายการในงบดุลได้ โดยแยกการซื้อสินทรัพย์เงินสดออกจากค่าใช้จ่ายปกติปิดงบการเงิน สินทรัพย์ทั้งหมดที่ซื้อตามสัญญาเช่าสามารถแบ่งระหว่างหนี้สินและส่วนของสินทรัพย์ได้ เพิ่มเจ้าหนี้ของลูกหนี้และเงินสด/ยอดคงเหลือในธนาคารจากยอดคงเหลือด้านบน และเราจะมีงบสินทรัพย์และหนี้สิน สินทรัพย์หักหนี้สินจะสร้างตัวเลขของผู้ถือหุ้น และ voila ตอนนี้งบดุลสามารถสรุปได้

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.tanatnan.com/

This entry was posted in บริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.