ข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์เกี่ยวกับกล่องกระดาษลูกฟูก


กล่องกระดาษลูกฟูกมาพร้อมกับข้อดีที่ไม่เหมือนใครเมื่อเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑ์รูปแบบอื่นๆ กล่องกระดาษลูกฟูกเป็นที่รู้จักในด้านความแข็งแกร่งของโครงสร้างและการกันกระแทก ด้วยเหตุนี้จึงถือเป็นสิ่งที่เหมาะสำหรับการบรรจุสิ่งของที่เปราะบาง กล่องกระดาษลูกฟูกสะดวกต่อการจัดเก็บเนื่องจากมีขนาดกะทัดรัด กล่องเหล่านี้มีน้ำหนักเบาและง่ายต่อการจัดการ กล่องเหล่านี้แข็งแรงพอที่จะจัดเก็บได้สูงถึง 25-30 ฟุต กล่องเหล่านี้สามารถทำขึ้นเองและเหมาะกับทุกขนาดพาเลทและทุกขนาดคอนเทนเนอร์ และสามารถรองรับพื้นที่ขึ้นลงได้ 
กล่องกระดาษลูกฟูกเหล่านี้บางกล่องยังมีที่จับและอุปกรณ์อื่นๆ
ที่ช่วยให้พกพาได้ง่ายขึ้นและเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน สิ่งของที่จัดเก็บอยู่ภายในนั้นปลอดภัยจากน้ำ น้ำมัน จาระบี การขัดสี ไฟฟ้าสถิตย์ ฯลฯ เมื่อเปรียบเทียบกับกล่องไม้ที่สามารถเปิดและปิดซ้ำได้ เราไม่สามารถเดินออกไปพร้อมกับสิ่งของที่เก็บไว้ในกล่องได้เว้นแต่จะ ถูกฉีกขาดอย่างสมบูรณ์ กล่องเหล่านี้เหมาะที่สุดสำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยไม่คำนึงถึงขนาดและรูปร่าง กล่องกระดาษลูกฟูกสำหรับผู้บริโภค ¾ รวมถึงภาชนะขนส่งของกล่องกระดาษลูกฟูกมีความหลากหลายเพียงพอสำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมาก
รวมถึงสินค้าที่เน่าเสียง่ายและเปราะบาง เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ เช่น พลาสติก โลหะ หรือแก้ว กล่องกระดาษลูกฟูกทำจากกระดาษคราฟท์ซึ่งเป็นทรัพยากรหมุนเวียน ดังนั้นกล่องเหล่านี้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศ กล่องกระดาษลูกฟูกเหล่านี้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ เยื่อกระดาษใหม่ และสร้างใหม่เป็นกล่องใหม่ และคุณสมบัติที่รีไซเคิลได้นั้นมีส่วนช่วยในการปกป้องสิ่งแวดล้อม
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทำกล่องกระดาษลูกฟูก
เบื้องหลังกล่องอเนกประสงค์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตที่น่าเบื่อเข้ามาเกี่ยวข้อง กล่องกระดาษลูกฟูกไม่ได้ขนส่งในกล่องหรือกล่องกระดาษ แต่จัดส่งเป็นมัด กล่องเหล่านี้ผลิตขึ้นในโรงงานผลิตกล่อง กล่องกระดาษลูกฟูกทำขึ้นหลังจากพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งาน กล่องเหล่านี้ทำมาจากกล่องกระดาษลูกฟูก รูปร่าง ขนาด สี และความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นเพียงปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งที่นำมาพิจารณาในการผลิตกล่องเหล่านี้ กระดาษลูกฟูกมีทั้งแบบชั้นเดียวหรือสองชั้นขึ้นอยู่กับความทนทานของกล่อง เมื่อกล่องต้องแข็งแรง จึงใช้แผ่นรองและร่องสองชั้น
โดยทั่วไป มีสี่ประเภทที่แตกต่างกันของกระดาษลูกฟูก กระดาษแผ่นเดียว แผ่นผนังชั้นเดียว แผ่นผนังสองชั้น และแผ่นกระดาษลูกฟูกสามชั้น แผ่นไม้เหล่านี้ผลิตโดยใช้เครื่องจักรหลายชุดที่เรียกว่าลอนลูกฟูก จากนั้นจะได้รับรูปร่างที่เหมาะสมและแปลงเป็นกล่องกระดาษลูกฟูกตามรูปร่างและขนาดที่ต้องการ กล่องกระดาษลูกฟูกมีรูปร่างและขนาดที่เหมาะสม เครื่องแปลงทั่วไปบางรุ่นที่ใช้ในกระบวนการนี้ ได้แก่ เครื่องไดคัทและเครื่องทากาวโฟลเดอร์ FlexoThis entry was posted in สินค้า. Bookmark the permalink.

Comments are closed.