พระพุทธเจ้าธรรมะการไม่ใช้ความรุนแรง และความรักสากล

 

ธรรมะคือธรรม เป็นภาระผูกพันทางศาสนาและสังคม พระเจ้า สังคม และการดำรงชีวิตด้วยศีลธรรมอันเที่ยงตรงนั้นเชื่อมโยงถึงกันด้วยธรรมะคำว่าธรรมะหมายถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นพระพุทธเจ้า และพระเจ้า ไม่ใช่หนังสือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ แต่เป็นการทำสิ่งที่ถูกต้องในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมธรรมะต้องใช้การสืบเสาะพระพุทธเจ้า สอบปากคำ และวินัยในตนเอง โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าภายในซึ่งนำไปสู่ชีวิตที่มีความสุขและสงบสุขการยึดมั่น

ในความจริง การไม่ใช้ความรุนแรง และความรักสากลเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นพระพุทธเจ้าของวิถีชีวิตที่มีธรรม การปฏิบัติในสิ่งที่ท่านเทศนา ทำตามที่ท่านพูดคือความชอบธรรม การดำรงอยู่โดยเกรงกลัวพระเจ้าคือธรรมะธรรมะเลี้ยงดูบิดามารดา ประพฤติดี พูดจริง สวดมนต์ต่อพระเจ้าด้วยใจที่บริสุทธิ์ พระพุทธเจ้าไม่พูดจาดูถูกผู้อื่น จับผิดผู้อื่น ไม่ทำร้ายผู้อื่น ถือเป็นธรรม จงทำแก่ผู้อื่นเหมือนที่ท่านต้องการให้พวกเขาทำแก่ท่านเมื่อใดที่มนุษย์ได้รับการชี้นำ

เมื่อเรายอมรับพระวจนะของพระเจ้า เราจะมีชีวิตที่สงบสุข

โดยสุรเสียงของพระเจ้าภายใน ลดความอยาก ปราบความเห็นแก่ตัว ขจัดความคิดชั่วพระพุทธเจ้า แรงกระตุ้น ละทิ้งความโน้มเอียงที่จะถือว่าร่างกายของตนเป็นตัวตน อยู่บนเส้นทางแห่งธรรมเป้าหมายของธรรมะคือการผสานคลื่นในทะเล การรวมตัวในความเป็นสากลพระพุทธเจ้าวิธีที่จะตระหนัก หน้าที่ที่แท้จริงของเราคือพระพุทธเจ้าการฟังเสียงในใจเราจริงๆ และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้กับเรา ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเราเพียงอย่างเดียวคือสุรเสียงของพระผู้เป็นเจ้าและการนำทางที่แท้จริง

ของเราในทุกสถานการณ์ เมื่อเรายอมรับพระวจนะของพระพุทธเจ้าเราจะมีชีวิตที่สงบสุขและเต็มไปด้วยความสุขคุณธรรมและความถูกต้องตามกฎหมายจึงมักเผชิญหน้ากัน ในทุกยุคสมัย ผู้คนท้าทายกฎหมายบนพื้นฐานศีลธรรมและเปลี่ยนแปลงสังคม พระคริสต์ทรงท้าทายหลักการหลายประการของพันธสัญญาเดิมพระพุทธเจ้า เช่น นโยบายตาต่อตา ที่ทำให้เสียชีวิต การกระทำของพระคริสต์นั้นผิดกฎหมายตามที่รัฐตัดสินและรัฐนั้นถูกกฎหมายอย่างสมบูรณ์

คุณรู้สึกตื่นเต้นที่จะตื่นนอนตอนเช้าเพราะคุณสงสัยว่าชีวิตของขวัญ

ในการแขวนคอพระองค์ ทว่าในความเป็นจริง พระคริสต์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ถูกต้องทางศีลธรรมในการพูดหลักการสากลแห่งความรักและสภาพนั้นผิดศีลธรรมในการประหารชีวิตพระองค์ฉันคิดว่าตอนนี้โศกนาฏกรรมในชีวิตทั้งหมดที่ฉันประสบมา ความผิดปกติของผิวหนังที่ฉันหายเองตามธรรมชาติ หนังสือพระพุทธเจ้าความมุ่งมั่นในการปลดหนี้

และกฎแห่งธรรมชาติที่ทำให้ฉันมีอาชีพที่ไม่เพียงแต่ทำให้ฉันสนุกกับชีวิตทางการเงินเท่านั้น แต่ยังเฉลิมฉลองของขวัญอีกด้วย จิตวิญญาณมาเต็มวง เมื่อพบธรรมะแล้ว พึงระวัง ชีวิตเพราะขี่ที่น่าตื่นตาตื่นใจ คุณรู้สึกตื่นเต้นที่จะตื่นนอนตอนเช้าเพราะคุณสงสัยว่าชีวิตของขวัญจะมอบให้คุณต่อไป พระพุทธเจ้าบทเรียนทั้งหมดที่คุณเรียนรู้คือครูของคุณ ครูได้มอบของกำนัลที่จำเป็นแก่คุณเพื่อก้าวไปข้างหน้าและเปิดเผยธรรมะของคุณ สอบถามที่ http://www.dhammajak.net/forums/viewforum.php?f=26

 

 

Comments are closed.