Archive for ไมโครไพล์

ไมโครไพล์ที่ประสบความสำเร็จถูกสร้างขึ้นเพื่อรากฐานที่มั่นคง

ทุกธุรกิจที่ประสบความสำเร็จถูกสร้างขึ้นบนรากฐานที่มั่นคง ไมโครไพล์มีเรื่องราวของชัยชนะและเหตุการณ์สำคัญ เช่นเดียวกับการดิ้นรน ความปวดใจ และความคับข้องใจที่อยู่เบื้องหลังความพยายามอันเฟื่องฟูทุกประการที่คุณอ่านหรือได้ยินไม่มีใครประสบความสำเร็จด้วยทัศนคติที่ไม่ประสบความสำเร็จไมโครไพล์สิ่งสำคัญคือต้องจัดทำแผนงานสำหรับธุรกิจของคุณ คุณต้องกำหนดเส้นทางที่ชัดเจนข้างหน้าคุณ คุณต้องสร้างเสาหลักสนับสนุน

เพื่อความสำเร็จ ดังนั้นธุรกิจของคุณต้องตั้งอยู่บนรากฐานที่แข็งแกร่งไมโครไพล์ ไม่ใช่แค่วางบนทรายที่กำลังจมการสร้างธุรกิจของคุณก็เหมือนการสร้างบ้านของคุณ การเคลื่อนไหวของคุณจะต้องอยู่บนเสาค้ำที่วางไว้อย่างเหมาะสมตามแผนแม่บท เช่นเดียวกับเสาค้ำในบ้านของคุณ หากไม่มีเสาค้ำ ไมโครไพล์บ้านของคุณจะยืนได้ไม่นานและความสำเร็จของคุณก็ไม่อยู่มี 5 เสาหลักแห่งความสำเร็จหนึ่งเสาสำหรับแต่ละมุม และเสาหนึ่งอยู่ตรงกลาง

เมื่อคุณสร้างวิสัยทัศน์ ให้กำหนดเป้าหมายสำหรับตัวคุณเอง

สำหรับการวัดที่ดีลองดูที่แต่ละรายการเสาสนับสนุนวิสัยทัศน์ของคุณต้องชัดเจนว่าคุณกำลังมุ่งหน้าไปที่ใด กำหนดวิสัยทัศน์ของคุณด้วยการค้นหาสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตไมโครไพล์ แน่นอนว่าพวกเราส่วนใหญ่ต้องการความมั่งคั่ง แต่เงินเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความมั่งคั่งเพียงเล็กน้อยเท่านั้น คุณต้องคิดให้ลึกกว่าเงินมากไมโครไพล์ บรรดาผู้ที่ทำให้มันยิ่งใหญ่ไม่มีเงินเป็นวิสัยทัศน์หลักของพวกเขา พวกเขามีบางอย่างในใจมากกว่าล้อมรอบ  VALUE

ไมโครไพล์

เสาเข็มไมโครไพล์

พวกเขาสร้างวิสัยทัศน์โดยค้นหาว่าพวกเขามีคุณค่าต่อผู้อื่นอย่างไร เงินเป็นผลพลอยได้ของมูลค่าที่ประสบความสำเร็จเมื่อคุณสร้างวิสัยทัศน์ ให้กำหนดเป้าหมายสำหรับตัวคุณเอง มีเป้าหมายระยะยาว ไมโครไพล์แบ่งย่อยออกเป็นเป้าหมายระหว่างกาลที่สั้นกว่า และปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เป็นก้าวไปสู่จุดหมายของคุณ ไมโครไพล์ด้วยวิธีนี้ เป้าหมายโดยรวมของคุณจะไม่มากเกินไปขั้นตอนการวางแผนนี้ ไมโครไพล์ฉันชอบสิ่งนี้ความเชื่อสร้างหากคุณเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณก็จะสร้างมันขึ้นมาได้ ความเชื่อไม่ได้เป็นเพียงการรวบรวมความคิด แต่เป็นการเชื่อมั่น

จะกระตุ้นให้คุณสำรวจและค้นพบ ปล่อยให้ตัวเองรู้สึกอึดอัด ไม่สบายใจ

ความเชื่อของคุณทำให้คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้พลังงานของคุณไปที่ใดไมโครไพล์เมื่อคุณสร้างวินัยให้จิตใจจดจ่อกับความเชื่อ คุณกำลังสร้าง ไมโครไพล์ ไฮโดรลิค ของคุณ ทุกสิ่งที่คุณทำจะถูกส่งไปยังกรอบความคิดนั้นความคิด อารมณ์ และการกระทำของคุณ ความคิดของคุณจะผลักดันให้คุณออกจากเขตสบายและคิดนอกกรอบความคิดของคุณ

จะกระตุ้นให้คุณสำรวจและค้นพบ ปล่อยให้ตัวเองรู้สึกอึดอัด ไมโครไพล์ไม่สบายใจ และไม่พอใจ เพราะความรู้สึกเหล่านี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนสำหรับคุณ เขตสบายของคุณ นั่นคือ ถ้าคุณอยู่ในนั้น จะหยุดคุณตาย เชื่อว่าพลังที่แท้จริงของคุณมาจากภายในตัวคุณ คุณต้องยืดตัวเองเพื่อให้บรรลุ นั่นคือสิ่งที่ความคิดเชิงบวกจะทำนำสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากตัวคุณ