รับทำวีซ่าเอกสารที่จำเป็นและการชำระค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม

มีสองวิธีในการรับบริการวีซ่าจีนด่วน รับทำวีซ่าไม่ว่าคุณจะสมัครด้วยตนเองหรือหาผู้ที่สามารถส่งใบสมัครให้คุณได้ ไม่ว่าด้วยวิธีใด คุณสามารถให้คำร้องขอวีซ่าประเทศจีนดำเนินการได้เร็วภายในวันเดียวกัน รับทำวีซ่าหากคุณส่งเอกสารที่จำเป็นและชำระค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนมีหลายประเภทรับทำวีซ่าและแต่ละประเภทก็มีข้อกำหนดเฉพาะ อย่างไรก็ตาม พวกเขาทั้งหมดมีข้อกำหนดสามประการดังต่อไปนี้แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า

ที่กรอกสมบูรณ์ รับทำวีซ่าหนังสือเดินทางสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่หมดอายุและมีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อยหกเดือนหลังจากวันที่คุณเดินทางมาถึงประเทศจีน รับทำวีซ่าและรูปถ่ายสไตล์หนังสือเดินทางหนึ่งรูปที่มีขนาด 2X2 นิ้วขนาดข้อกำหนดวีซ่าจีนสามข้อที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นสิ่งที่จำเป็นในการขอรับวีซ่าท่องเที่ยวจีน สำหรับวีซ่าธุรกิจ

คุณสามารถดำเนินการคำร้องขอวีซ่าประเทศจีนได้ภายใน 2-3 วันทำการ

ผู้สมัครจำเป็นต้องส่งหนังสือแจ้งการขอวีซ่าที่ออกโดยหน่วยงานจีนที่ได้รับอนุญาต จดหมายธุรกิจที่อธิบายถึงลักษณะธุรกิจและระยะเวลาพำนักของคุณ รับทำวีซ่าและจดหมายเชิญจากบริษัทจีนที่ส่งถึงสถานทูตจีนเป็นลายลักษณ์อักษร รับทำวีซ่าบนหัวจดหมายอย่างเป็นทางการของบริษัท ผู้ยื่นขอวีซ่าลูกเรือจะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกลูกเรือและจดหมายปะหน้าวีซ่าลูกเรือหรือเที่ยวบินหรือเรือที่ออกรับทำวีซ่าโดยสายการบินหรือบริษัทขนส่งนอกเหนือจากข้อกำหนดพื้นฐานสามประการค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับพลเมืองสหรัฐอเมริกาคือ $130 สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต ธนาณัติ

แคชเชียร์เช็ค เช็คบริษัท หรือเงินสด ไม่รับเช็คส่วนบุคคล เวลาดำเนินการปกติคือ 4 วันทำการ รับทำวีซ่าสำหรับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม $20 รับทำวีซ่าคุณสามารถดำเนินการคำร้องขอวีซ่าประเทศจีนได้ภายใน 2-3 วันทำการ และคุณสามารถให้ใบสมัครดำเนินการได้ภายใน 1 วันทำการหากคุณจ่ายเพิ่ม $30 รับทำวีซ่าคุณยังสามารถรับวีซ่าได้ในวันเดียวกันหากยื่นคำร้องก่อนเวลา 12:30 น. บริการสถานกงสุลจีนกำหนดให้ผู้สมัครต้องแสดงตัวด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครกับบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทน ซึ่งอาจเป็นสมาชิกในครอบครัว เพื่อน ตัวแทนท่องเที่ยวหรือวีซ่าส่วนตัว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณอาศัยอยู่ห่างไกลจากสถานกงสุลจีน

ตัวแทนท่องเที่ยวมักเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับบริการนี้เช่นเดียวกับผู้ดำเนินการวีซ่า จำนวนค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับความเร็วที่คุณต้องการให้คำร้องขอวีซ่าประเทศจีนของคุณได้รับการดำเนินการ รับทำวีซ่าอาจมีราคาเพียง $39 หรือมากถึง $169 สำหรับบริการเร่งด่วนในวันเดียวกันหากคุณต้องการขอรับบริการวีซ่าจีนแบบด่วน มักจะหมายความว่า

คุณมีเวลาจำกัด แม้ว่าการยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นการส่วนตัวจะช่วยประหยัดเงินได้บ้าง บริการรับทำวีซ่าแต่ก็ไม่สามารถทำได้เสมอไปในสถานการณ์เช่นนี้ รับทำวีซ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณอาศัยอยู่ห่างไกลจากสถานกงสุลจีน รับทำวีซ่านอกจากแผนกกงสุลของสถานทูตจีนใน DC แล้ว ยังมีสถานกงสุลจีนตั้งอยู่ในลอสแองเจลิส ซานฟรานซิสโก ฮูสตัน นิวยอร์ก และชิคาโกทางเลือกหนึ่งคือการดูว่าคุณสามารถต่อเที่ยวบินผ่านเมืองใดเมืองหนึ่งที่มีสถานกงสุลจีนตั้งอยู่ได้หรือไม่

รับทำวีซ่า
This entry was posted in บริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.